Untitled Document
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
 • Css
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
หนังสือราชการ :กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
 

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับนักเรียนติด G (2)
บันทึก : 19 พฤศจิกายน 2562 | อ่าน (5,338)| กลุ่ม :กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
สำรวจความต้องการงบประมาณค่าซ่อมแซมระบบอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน(เครือข่ายคอมพิวเตอร์ : LAN) ปลายปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (2)
บันทึก : 17 สิงหาคม 2561 | อ่าน (7,112)| กลุ่ม :กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (3)
บันทึก : 23 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (8,041)| กลุ่ม :กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
การสำรวจ(New DLTV) ระดับก่อนประถมศึกษา (3)
บันทึก : 22 พฤษภาคม 2561 | อ่าน (8,736)| กลุ่ม :กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ยืนยันการสำรวจข้อมูลเครือข่ายอินเทอรเน็ต (1)
บันทึก : 17 เมษายน 2561 | อ่าน (8,204)| กลุ่ม :กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
มาตราการกำกับติดตามการจัดทำข้อมูล EMIS สิ้นปีการศึกษา 2560
บันทึก : 05 เมษายน 2561 | อ่าน (6,933)| กลุ่ม :กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
ภาพข่าว/กิจกรรม สพป.สร.3
 
เยี่ยมสนามสอบ NT
13 ภาพ 242 เข้าชม
ประชุม ก.ป.ต.น.
6 ภาพ 177 เข้าชม
Untitled Document
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3