Untitled Document
[5]
  • Css
  • Css
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มบริหารการเงินฯ
หนังสือราชการ :กลุ่มบริหารการเงินฯ
 

การสำรวจข้อมูลงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาเบิกจ่ายเหลื่อมปี (1)
บันทึก : 16 มิถุนายน 2564 | อ่าน (3,066)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารการเงินฯ
แจ้งการโอนเงิน งบเงินอุดหนุน รายการค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่1/2563 กรณีได้รับจัดสรรไม่ครบตามจำนวน (2)
บันทึก : 30 เมษายน 2563 | อ่าน (4,452)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารการเงินฯ
แจ้งการโอนเงินประจำงวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (5)
บันทึก : 07 เมษายน 2563 | อ่าน (4,757)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารการเงินฯ
แจ้งการโอนเงิน งบอุดหนุน 70% ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2563 (2)
บันทึก : 27 มีนาคม 2563 | อ่าน (5,435)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารการเงินฯ
แจ้งการโอนเงิน งบเงินอุดหนุน(ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)ภาคเรียนที่2/2562 (1)
บันทึก : 05 กุมภาพันธ์ 2563 | อ่าน (4,682)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารการเงินฯ
การนำส่งเงิน (1)
บันทึก : 19 กันยายน 2562 | อ่าน (5,535)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารการเงินฯ
ภาพข่าว/กิจกรรม สพป.สร.3
 
เยี่ยมสนามสอบ NT
13 ภาพ 242 เข้าชม
ประชุม ก.ป.ต.น.
6 ภาพ 177 เข้าชม
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3