Untitled Document
[14]
  • Css
  • Css
  • Css
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มบริหารงานบุคคล
หนังสือราชการ :กลุ่มบริหารงานบุคคล
 

ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีพ.ศ.2565 ย้ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2 (3)
บันทึก : 29 มีนาคม 2566 | อ่าน (1,693)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (2)
บันทึก : 16 มกราคม 2566 | อ่าน (1,115)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนคุณภาพ (2)
บันทึก : 16 มกราคม 2566 | อ่าน (972)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2566 (1)
บันทึก : 20 ธันวาคม 2565 | อ่าน (1,167)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาเพิ่มเติม (3)
บันทึก : 09 ธันวาคม 2565 | อ่าน (1,574)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
อนุมัติผลเลื่อนวิทยฐานะเป็นชำนาญการพิเศษ (1)
บันทึก : 09 ธันวาคม 2565 | อ่าน (1,424)| กลุ่ม :กลุ่มบริหารงานบุคคล
ภาพข่าว/กิจกรรม สพป.สร.3
 
เยี่ยมสนามสอบ NT
13 ภาพ 242 เข้าชม
ประชุม ก.ป.ต.น.
6 ภาพ 177 เข้าชม
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3