Untitled Document
[1]
  • Css
  • Css
Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์ : กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
หนังสือราชการ :กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
 

ประกาศผลการคัดกรองสถานศึกษาเพื่อรับการคัดเลือกให้รับรางวัล IQA AWARDS ประจำปีการศึกษา 2562 (2)
บันทึก : 28 พฤศจิกายน 2562 | อ่าน (4,447)| กลุ่ม :กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
รายงานผลข้อมูลนักเรียนพิการในโรงเรียนทั่วไปจัดการเรียนรวม โปรแกรมสารสนเทศ SET ปีการศึกษา ๒๕๖๒ (ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒) (1)
บันทึก : 22 ตุลาคม 2562 | อ่าน (4,485)| กลุ่ม :กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน (เพิ่มเติมคณะกรรมการตัดสินดนตรี นาฏศิลป์ ศิลปะ หุ่นยนต์) (1)
บันทึก : 28 กันยายน 2562 | อ่าน (4,762)| กลุ่ม :กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (6)
บันทึก : 27 กันยายน 2562 | อ่าน (7,877)| กลุ่ม :กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
ผลการพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับจังหวัด (2)
บันทึก : 11 มกราคม 2562 | อ่าน (5,723)| กลุ่ม :กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
การประเมินคุณภาพผู้เรียน ปีการศึกษา 2561 (3)
บันทึก : 17 พฤศจิกายน 2561 | อ่าน (5,646)| กลุ่ม :กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ
ภาพข่าว/กิจกรรม สพป.สร.3
 
เยี่ยมสนามสอบ NT
13 ภาพ 242 เข้าชม
ประชุม ก.ป.ต.น.
6 ภาพ 177 เข้าชม
Untitled Document
  • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
  • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
  • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
  • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
  • กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
  • ทีมพัฒนา เว็บไซต์ สพป.สุรินทร์ เขต 3