Untitled Document
  
กำลังออนไลน์ 5 คน
 cool countdown
          นับถอยหลัง สอบ O-NET ปีการศึกษา 2565
วัน
0
0
ชั่วโมง
0
0
นาที
0
0
วินาที
0
0
 
 
01.ข้อมูลพื้นฐาน: กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
 

เอกสารที่แนบมาด้วย
3394_9ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่2)2551.PDF (369.08 KB) 5459_1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560.PDF (581.52 KB) 7230_2พรบ.การศึกษาแห่งชาติ_2542.pdf (1.01 MB)
3675_3พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่2) 2545.pdf (44.50 KB) 6067_4พรบ.การศึกษาแห่งชาติ(ฉบับที่3)_2553.pdf (221.21 KB) 9178_5ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา2546.pdf (151.92 KB)
439_8ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่1)2547.pdf (254.74 KB) 1964_6พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2)2553.pdf (68.96 KB) 2626_12พรบ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546.pdf (165.07 KB)
8731_7พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2562.pdf (156.84 KB) 6496_10ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่3)2553.PDF (244.10 KB) 9955_11ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่4)2562.PDF (138.02 KB)
5684_ระเบียบว่าด้วยการลงโทษนักเรียนและนักศึกษา2548.pdf (71.40 KB) 5163_13พรบ. การศึกษาภาคบังคับ_2545.pdf (37.49 KB) 1629_14พรบ.ข้อมูลข่าวสาร2540.pdf (134.39 KB)
7570_ระเบียบกระทรวงศธว่าด้วยการขยายชั้นเรียน2553.pdf (51.78 KB) 549_ระเบียบกระทรวงศธว่าด้วยการจัดตั้งรวมเลิกสถานศึกษา2550.PDF (68.09 KB) 3180_ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่สถานศึกษา2546.pdf (65.07 KB)
3096_ระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน2551.pdf (81.99 KB) 5346_ระเบียบว่าด้วยปีการศึกษาการเปิดและปิดสถานศึกษา2549.pdf (1.49 MB) 2871_ระเบียบว่าด้วยหลักฐานในการรับนักเรียนนักศึกษาเข้าเรียน2548.pdf (129.52 KB)
5710_หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติสำหรับผู้ที่มิใช่ผู้ปกครองซึ่งมีเด็กอายุในเกณฑ์อาศัยอยู่2547.pdf (22.19 KB)บันทึกโดย : นายนคร เจือจันทร์
วันที่ : 12 กรกฏาคม 2565
หนังสือราชการล่าสุด

 
11111111
 
ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษาประจำปีพ.ศ.2565 ย้ายเพิ่มเติมครั้งที่ 2 (3)
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1/2566 (70%) (3)
 
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (2)
 
การแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับโรงเรียนคุณภาพ (2)
ประชาสัมพันธ์ล่าสุด

 
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการฯ (1)
 
มาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยฯ (1)
 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปีพ.ศ.2566 (3)
 
อนุมัติผลการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ (ว9/2564) (1)
 
อนุมัติผลการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ (1)
 Untitled Document
ข้อมูลทั่วไป ติดต่อเบอร์โทรศัพท์เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน สารบัญเว็บไซต์
 • ประวัติ ผอ.สพป.สร.3
 • นโยบายการบริหารงาน
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์
 • กลุ่มอำนวยการ 0 4455 1333
 • กลุ่มนโยบายและแผน 0 4455 2350
 • กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 0 4455 2349
 • กลุ่มบริหารงานบุคคล 0 4455 2351
 • กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 0 4455 1374
 • ทีมพัฒนาเว็บไซต์ สพป.สร.3
 • ข่าวประขาสัมพันธ์ สพป.สร.3
 • หนังสือราขการ สพป.สร.3
 • ข้อมูลบุคลากรและเจ้าหน้าที่ สพป.สร.3
 • เผยแพร่ผลงานวิชาการ
 • ภาพกิจกรรม สพป.สร.3
 • ดาวน์โหลดเอกสาร
 •  
  Surin Primary Educational Service Area Office 3 © 2015. All Rights Reserved.
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ถนน โชคชัย-เดชอุดม ตำบล กังแอน อำเภอ ปราสาท สุรินทร์ 32140
  หมายเลขโทรสาร (FAX) 044-552052, 044-551333 E-mail : surin3@srn3.go.th